Cięcie laserem

Ogólnie rzecz ujmując, ścisłą definicją cięcia jest pokonanie spójności materiału. Mechanizm tenże wymaga dostarczenia energii oraz ze względu na jej typ, wyróżniamy następujące typy cięcia:

 1. cięcie mechaniczne,
 2. cięcie wiązką promieni lasera,
 3. cięcie strumieniem wody,
 4. cięcie gazowe (tlenem, plazmą).

Cięcie laserem to typ obróbki materiałów mający teraz coraz szersze wykorzystanie w przemyśle. Jest to forma termicznego dzielenia materiału, jaka potrafi następować przez:

 • sublimację,
 • topienie,
 • wypalanie

Cięcie laserem – definicja

Zwyczajnie stosuje się kombinację w/w trzech elementów . Wg definicji cięcie laserem profili to punktowe wprowadzenie energii w formie wysokoenergetycznego strumienia tnącego. Niewątpliwą korzyścią cięcia laserowego jest produkt, jaki bez specjalnych procesów technologicznych nadaje się do dalszej przeróbki. Wymogiem osiągnięcia doskonałej jakości cięcia oraz dużego poziomu utrzymywania kształtów ciętych elementów konstrukcyjnych jest precyzja kierowania strumienia tnącego, i wykorzystanie najznakomitszej klasy akcesoriów – maszyn docięcia laserem. Osiągamy wówczas wysoką wytrzymałość na drgania oraz wręcz idealną powtarzalność. Lasery są teraz wszechstronnie wykorzystywane również do cięcia materiałów metalowych jak i niemetali. Są stosowane w procesie cięcia stali niestopowych oraz wysokostopowych, aluminium, tytanu, tworzyw chemicznych, drewna, ceramiki, i wielu różnych materiałów.

Cięcie laserowe można podzielić na następujące formy:

 1. Cięcie przez odparowanie, jakie polega na tym, iż materiał poddany działaniu zogniskowanej wiązki podlega odpowiedzeniu w atmosferze gazu neutralnego. Forma ta jest wykorzystywana do obróbki materiałów nie ulegających topnieniu np.: drewno, poszczególne tworzywa chemiczne.
 2. Cięcie przez topienie oraz wydmuchiwanie; materiał poddany do obróbki, pod oddziaływaniem zogniskowanej wiązki podlega stopieniu oraz jest usuwany strumieniem gazu neutralnego. Wykorzystanie np.: metale, w szczególności odpowiednie efekty daje cięcie ciśnieniowe stali nierdzewnych.
 3. Cięcie przez wypalenie, jakie polega na tym, iż materiał poddany działaniu zogniskowanej wiązki jest palony przez strumień tlenu czy mieszanki gazów zawierającej tlen. Wykorzystanie: metale oraz różne materiały opalające się w znacznej temperaturze. Jest to powszechnie wykorzystywana forma cięcia, standardowa forma dla stali węglowych.
 4. Generowanie pęknięć termicznych – zogniskowana wiązka powoduje napięcia cieplne, powodujące pękanie materiału. Wykorzystanie: materiały kruche, szczególnie szkło.

Procesy cięcia dzielimy na trzy etapy:

 1. początek cięcia,
 2. cięcie właściwe,
 3. zakończenie procesu cięcia.